JEDZIEMY DO PRZYWIDZA NA SUMMER CAMP!

I będziemy balować… tzn. trenować przez 4 dni w pięknym kaszubskim ośrodku położonym tylko 30 km od Gdańska!

Kto był z nami w poprzednich latach, ten wie, że WARTO! A kto jeszcze z nami nie był – koniecznie musi nadrobić w tym roku!

LET’S START THIS PARTY! ? -> ENGLISH BELOW!

 • Startujemy w czwartek o 19:00, a kończymy w niedzielę po obiadku
 • Mamy dla Was mnóstwo rozwojowych zajęć solo i w parach: technika, spin class, izolacje,  stretching, salsa on2, bachata i kizomba!
 • Oprócz tego moc atrakcji w ośrodku: kajaki, gry integracyjne, wielki sobotni GRILL, ogniska i IMPREZY!

 

GDZIE?
Przywidz Camping nr 20 – Ośrodek prowadzony jest przez przesympatyczną rodzinkę już od 30 lat.
Malowniczo położone nad jeziorem Przywidzkim domki otacza piękno okolicznej przyrody oraz piękny ogród, tuż przy restauracji pani Lucyny. Musicie to sprawdzić! 

 

INSTRUKTORZY:

 • Barbara Materka
 • Dawid Kisiel
 • Weronika Lademann
 • Ewelina Grablowska
 • Mateusz Chrzanowski
 • Filip Pieńkowski
 • & DJ Pablo

 

LICZBA MIEJSC:
Ograniczona, więc kto pierwszy ten lepszy!
Uwaga! Tylko 30 miejsc w domkach szwajcarskich!

 

W CENIE:

 • 3 lub 2 noclegi
 • warsztaty (13 lub 9 godzin!)
 • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
 • ogniska i uroczysty sobotni grill
 • imprezy
 • 2h darmowego wypożyczenia sprzętu wodnego (kajak lub rowerek wodny)

 

NOCLEGI:

 • Domki szwajcarskie: 6-osobowe albo 3-osobowe domki nad samym jeziorem
 • Domki letniskowe: 6-osobowe (- 10 zł za noc)
 • Miejsca namiotowe  (info wkrótce)

 

CENNIK z noclegiem:

 • CZWARTEK – NIEDZIELA

FULL PASS
do 30.06. – 609 zł
do 27.07. – 649 zł
do 6.08. – 689 zł

COUPLE PASS
do 30.06. – 1198 zł
do 27.07. – 1279 zł
do 6.08. – 1358 zł

 • PIĄTEK (wieczór) – NIEDZIELA

FULL PASS
do 30.06. – 429 zł
do 27.07. – 469 zł
do 6.08. – 509 zł

COUPLE PASS
do 30.06. – 838 zł
do 27.07. – 918 zł
do 6.08. – 998 zł

 

CENNIK warsztaty (wyżywienie płatne dodatkowo – prosimy o informację przy zapisie)

 • CZWARTEK – NIEDZIELA ( 13h)

FULL PASS
do 30.06. – 229 zł
do 27.07. – 269 zł
do 6.08. – 309 zł

 • PIĄTEK – NIEDZIELA (9h)

FULL PASS
do 30.06. – 169 zł
do 27.07. – 209 zł
do 6.08. – 259 zł

 • FRIDAY/SATURDAY PASS

129 zł

 

PIERWSZE 10 OSÓB ZGARNIE WORKI DANCE ATELIER! 

 

ZAPISY I INFORMACJE:
W recepcji Dance Atelier lub
mailowo: biuro@danceatelier.pl
poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie (wystarczy kliknąć kopertę po prawej->)
telefonicznie: 697 366 705

Należy wpłacić zadatek w wysokości 250 zł (zadatek bezzwrotny).
Resztę kwoty, zależną od progu, który obowiązywał podczas zapisu oraz rodzaju wykupionego passa, należy wpłacić gotówką w recepcji studia do 31.07.2020 r.
*Istnieje możliwość odsprzedania swojego miejsca za opłatą 30 zł. Osobę zastępującą obowiązuje aktualny próg cenowy. Informację należy zgłosić do nas drogą mailową, sms-ową lub telefoniczną, podając dane osoby zastępującej (osoba zastępująca musi być tej samej płci).

 

ZAPISUJCIE SIĘ I KOMPLETUJCIE EKIPY DO DOMKÓW! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! 

——————————————————————————————————————–

WE ARE GOING TO SUMMER CAMP IN PRZYWIDZ!

And we will party … I mean train for 4 days in a beautiful Kashubian center located only 30 km from Gdańsk!

Whoever has been with us in previous years knows that IT IS WORTH IT! And who else has not been with us – must definitely catch up this year!

LET’S START THIS PARTY! 😀

   • We start on Thursday at 19:00 and end on Sunday after dinner
   • We have a lot of development classes for you solo and in pairs: technique, spin class, isolation, stretching, salsa on2, bachata and kizomba!
   • In addition, a lot of attractions at the resort: kayaks, integration games, great Saturday BBQ, bonfires and PARTIES!

 

WHERE?
Przywidz Camping nr 20 – The resort has been run by a very friendly family for 30 years. Picturesquely located on the lake Przywidzkie, the houses are surrounded by the beauty of the nature and a beautiful garden, right next to Mrs. Lucyna’s restaurant.
You have to check it out!

 

NUMBER OF SEATS:
Limited, so first come first served! Warning! Only 30 places in Swiss houses!

IN PRICE:

   • 3 or 2 nights
   • workshops (13 or 9 hours!)
   • full board (3 meals a day)
   • bonfires and festive Saturday barbecue event
   • 2h free water equipment rental (kayak or pedal boat)

ACCOMMODATION:

   • Swiss houses: 6-person or 3-person houses on the lake
   • Summer houses: 6 beds (- PLN 10 per night)
   • Tent places (info coming soon)

 

THE FIRST 10 PEOPLE WILL GET THE DANCE ATELIER BAGS!

REGISTRATION AND INFORMATION:
At the Dance Atelier reception or
e-mail: biuro@danceatelier.pl
via the contact form on our website (just click the envelope on the right->)
by phone: 697 366 705

A deposit of PLN 250 (non-returnable deposit) must be paid. The rest of the amount, depending on the threshold that was in force during the enrollment and the type of streak purchased, must be paid in cash at the studio reception until 31.07.2020.

* You can sell your seat for PLN 30. The replacement person is subject to the current price threshold. Information should be reported to us by e-mail, text or phone, providing the data of the replacement person (the replacement person must be of the same sex). 

BOOK YOUR PLACE AND COME WITH US FOR THE BEST HOLIDAY EVENT