Multisport, Fitprofit i OKSystem w Dance Atelier

Informujemy, że z zajęć w naszym studio można skorzystać w ramach następujących kart partnerskich:
* MultiSport Plus
*MultiSport Kids
*FitProfit
*OK System

Zapraszamy!